سامانه ملی بازی‌های رایانه‌ای

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

ورود کاربر

صف انتظار صدور پروانه انتشار بازی‌های موبایلی وارداتی

شماره صف کد رهگیری تاریخ ثبت درخواست وضعیت
1MPLR-98041600111398/04/16 بررسی فرم تغییر رده بندی,پایان
2MPLR-98052800021398/05/28ویرایش فرم درخواست
3MPLR-98052800031398/05/28ویرایش فرم درخواست
4MPLR-98052800041398/05/28ویرایش فرم درخواست
5MPLR-98070100021398/07/01بررسی وجود نسخه