سامانه ملی بازی‌های رایانه‌ای

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

ورود کاربر

گزارش مجوزهای ناشران بازی‌های رایانه‌ای بر بستر شبکه‌ (داده‌ها به‌روز می‌باشند.)

شماره مجوز نوع مجوز تاریخ صدور نام شرکت نام مدیر عامل شماره تماس وضعیت
م‌ن/1026نشر بر بستر شبکه1397/05/23موسسه فرهنگی هنری بازی سازی هویج کوهیعلیرضا طلوع کلامی طوسی2144620766فعال
م‌ن/1025نشر بر بستر شبکه1397/04/19راهبرهای الکترونیک همراه کاریناهادی روشنی2142572000فعال
م‌ن/1024نشر بر بستر شبکه1397/04/04فرهنگی هنری ایده گستران نوآور فردارضا رضائیفعال
م‌ن/1023نشر بر بستر شبکه1397/04/02موسسه فرهنگی هنری سورنا پردازش کیانحسن مهدی اصل02133608128فعال
م‌ن/1022نشر بر بستر شبکه1397/03/22فنی و مهندسی فن افزار شریفآرش جعفری خسرقیفعال
م‌ن/1021نشر بر بستر شبکه1397/03/05بازی گستران دریکمحمد مهدی بهفر راد88728964فعال