سامانه ملی بازی‌های رایانه‌ای

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

ورود کاربر

صف انتظار صدور پروانه انتشار بازی‌های بر حامل عمومی

شماره صف کد رهگیری تاریخ ثبت درخواست وضعیت
1تو تنها نیستی 1398/06/24در حال رده بندی