سامانه ملی بازی‌های رایانه‌ای

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

ورود کاربر

صف انتظار صدور مجوز نشر بر حامل

شماره صف کد رهگیری تاریخ ثبت درخواست وضعیت
1PHP-n11-981115100011398/11/15تکمیل فرم حساب
2PHP-n11-981116100021398/11/16برسی مدارک توسط کارشناس
3PHP-n12-981204100011398/12/04برسی مدارک توسط کارشناس