سامانه ملی بازی‌های رایانه‌ای

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

ورود کاربر

گزارش مجوزهای ناشران بازی‌های رایانه‌ای بر حامل (آخرین به‌روزرسانی: 1398/09/30)

شماره مجوز تاریخ صدور نام دارنده مجوز نام خانوادگی دارنده مجوز محل فعالیت دارنده مجوز عنوان شرکت
96/263096/09/25علیرضایاری تهران رسام ایده پردازان خلاق
97/313297/08/05فرزاد فرهادیکرج پرنیان پرداز رایانه
97/313197/08/05مرتضی دستخوار تهران بهبود رایانه پردازان مدرن
97/303597/07/25امیرحسین اکبری تهران توسعه الکترونیک گردو شهمیرزاد
97/138396/12/08محمدحسن مالکی تهران پدیده لوح زرین
95/344695/11/17سیدمصطفیماجدی اهوازسرزمین رایانه پیشرو
95/116095/3/23غلامرضارفیعی گیلوانی تهران عصر بازی پارس