بانک بازی‌ها

جستجو در بانک بازی‌ها
شناسه بازی عنوان پلتفرم وضعیت ناشر مجاز رده‌بندی اسرا تاریخ صدور / برزورسانی
32583 Last Empire – War Z: Strategy
Last Empire – War Z: Strategy
com.longtech.lastwars.gp
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۱۴۰۰/۰۸/۰۱
32582 DOP 3: Displace One Part
DOP 3: Displace One Part
com.playstrom.dop3
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۱۴۰۰/۰۸/۰۱
32581 Bricks Breaker Quest
Bricks Breaker Quest
com.mobirix.swipebrick2
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۱۴۰۰/۰۸/۰۱
32575 The Pirate: Caribbean Hunt
The Pirate: Caribbean Hunt
com.homenetgames.pirates
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
32574 Death Road to Canada
Death Road to Canada
com.noodlecake.drtc
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
32573 Seekers Notes
Seekers Notes
com.mytona.seekersnotes.android
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
32572 Pirates of the Caribbean:ToW
Pirates of the Caribbean:ToW
com.joycity.potc
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
32571 Stormborne2
Stormborne2
com.influsion.stormborne2
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
32570 Striker Zone Mobile
Striker Zone Mobile
com.extremedevelopers.strikerzone
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
32569 The Lonely Hacker
The Lonely Hacker
com.thelonelydeveloper.thelonelyhacker
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
32568 Poly Bridge
Poly Bridge
com.drycactus.polybridge
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
32567 Worms Zone .io - Voracious Snake
Worms Zone .io - Voracious Snake
com.wildspike.wormszone
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
32566 Mow My Lawn - Cutting Grass
Mow My Lawn - Cutting Grass
mow.my.lawn
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
29162 Lost Grimoires 2: Shard of Mystery
Lost Grimoires 2: Shard of Mystery
lost grimoires 2: shard of mystery
Xbox One
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
32565 Mini Football - Mobile Soccer
Mini Football - Mobile Soccer
com.miniclip.minifootball
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
32564 Idle Apocalypse
Idle Apocalypse
com.grumpyrhinogames.idleapocalypse
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
32563 Hidden Objects: Coastal Hill Mystery
Hidden Objects: Coastal Hill Mystery
com.adoregames.coastalhill
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
32562 Clash of Queens
Clash of Queens
com.elex.coq.gp
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
32561 Hero Tale - Idle RPG
Hero Tale - Idle RPG
com/store/apps/details
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
32559 Soccer Super Star
com.soccer.score.star
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۱۴۰۰/۰۷/۲۵
32558 Find It - Find Out Hidden Object Games
Find It - Find Out Hidden Object Games
com.find.out.hidden.objects
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۱۴۰۰/۰۷/۲۵
32557 Dread Rune
Dread Rune
com.meatlab.dreadrune
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۱۴۰۰/۰۷/۲۵
32556 King of Defense 2
King of Defense 2
com.gcenter.kingofdefense2.epic.towerdefense
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۱۴۰۰/۰۷/۲۵
32555 Subscribe to My Adventure
Subscribe to My Adventure
com.gamtropy.sma
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۱۴۰۰/۰۷/۲۵
32554 Project: Muse
Project: Muse
com.rinzz.projectmuse
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۱۴۰۰/۰۷/۲۵
32553 Mahjong City Tours
Mahjong City Tours
com.two31play.mahjongcity
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۱۴۰۰/۰۷/۲۵
32552 Cradle of Empires
Cradle of Empires
com.awem.cradleofempires.andr
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۱۴۰۰/۰۷/۲۵
32551 FIFA 2022 (FIFA 19 update 2022)
FIFA 2022 (FIFA 19 update 2022)
FIFA 2022 (FIFA 19 update 2022)
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پرنيان پرداز رايانه
3+
۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۱۴۰۰/۰۷/۲۵
32550 Mad Skills Motocross 2
Mad Skills Motocross 2
com.turborilla.madskillsmotocross2
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۱۴۰۰/۰۷/۲۵
29147 FAR: Lone Sails
FAR: Lone Sails
far: lone sails
PlayStation 4
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۱۴۰۰/۰۷/۲۵
29136 Diablo III: Reaper of Souls - Ultimate Evil Edition
Diablo III: Reaper of Souls - Ultimate Evil Edition
diablo iii: reaper of souls - ultimate evil edition
Xbox One
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
32549 Kingdom Wars
Kingdom Wars
com.spcomes.kw2
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
32548 Epic Heroes War: Shadow & Stickman
com.divmob.ageofheroes.braveheroes.battleheroes.epicheroeswar.epicheroes
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
32547 CATS: Crash Arena Turbo Stars
CATS: Crash Arena Turbo Stars
com.zeptolab.cats.google
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
32546 Pixel Gun 3D
Pixel Gun 3D
com.pixel.gun3d
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
32545 The Tribez: Build a Village
The Tribez: Build a Village
com.gameinsight.tribez
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
32544 Duskwood
Duskwood
com.everbytestudio.interactive.text.chat.story.rpg.cyoa.duskwood
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
32543 Monster Legends
Monster Legends
es.socialpoint.monsterlegends
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
32542 Granny's house - Multiplayer escapes
Granny's house - Multiplayer escapes
net.updategames.granny
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
32541 منچ آنلاین
com.rts.mench
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
32540 مسترمایند
مسترمایند
com.cdh.mastermind
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
32537 Airport City: Airline Tycoon
Airport City: Airline Tycoon
com.gameinsight.airport
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۱۴۰۰/۰۷/۲۱
32536 The Eyes of Ara
The Eyes of Ara
com.stones100.theeyesofara
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۱۴۰۰/۰۷/۲۱
32535 Looney Tunes World of Mayhem
Looney Tunes World of Mayhem
com.aqupepgames.projectpepe
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۱۴۰۰/۰۷/۲۱
32454 Pro Evolution Soccer 2017 Update 2022
Pro Evolution Soccer 2017 Update 2022
بازی فوتبال 2017 با آپدیتهای ۲۰۲۲
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه الكترونيك گردو شهميرزاد
3+
۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۱۴۰۰/۰۷/۲۱
27166 Pro Evolution Soccer 2017 (Gold Edition 7) (آپدیت شده 2021)
Pro Evolution Soccer 2017 (Gold Edition 7) (آپدیت شده 2021)
pro evolution soccer 2017 (gold edition 7) (آپدیت شده 2021)
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه الكترونيك گردو شهميرزاد
3+
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۱۴۰۰/۰۷/۲۱
932 Pro Evolution Soccer 2017 (آپدیت شده 2021) Gold Edition 6
Pro Evolution Soccer 2017 (آپدیت شده 2021) Gold Edition 6
pro evolution soccer 2017 (آپدیت شده 2021) gold edition 6
PC
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۳۹۹/۰۶/۳۰
۱۴۰۰/۰۷/۲۱
933 Pro Evolution Soccer 2017 (آپدیت شده 2021) Ultimate Edition 2
Pro Evolution Soccer 2017 (آپدیت شده 2021) Ultimate Edition 2
pro evolution soccer 2017 (آپدیت شده 2021) ultimate edition 2
PC
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۳۹۹/۰۶/۳۰
۱۴۰۰/۰۷/۲۱
32534 باغ نگار
باغ نگار
com.paeezan.negar
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۱۴۰۰/۰۷/۲۰
614 Resident Evil 4 Ultimate HD Edition
Resident Evil 4 Ultimate HD Edition
resident evil 4 ultimate hd edition
PC
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۱۴۰۰/۰۷/۲۰
32564 مورد پیدا شده‌است.