بانک بازی‌ها

جستجو در بانک بازی‌ها
شناسه بازی عنوان پلتفرم وضعیت ناشر مجاز رده‌بندی اسرا تاریخ صدور / برزورسانی
1225 قصه ها و بازی های تعاملی قرآنی برای کودکان
قصه ها و بازی های قرآنی
com.mehad.quran_stories
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۳۹۹/۱۲/۱۱
۱۴۰۳/۰۴/۲۰
33296 مِنچ استار
رویال منچ
com.tetrapuzzle.royalmench
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
فرهنگي هنري تك منظوره بازي هزار دستان دلفين
3+
۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۱۴۰۳/۰۴/۱۸
34790 بتل پارتی
بتل پارتی
app/com.medrick.zebel
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۸
34418 جزیره زامبی
نبرد زندگی
com.megaloot.survivalist.invasion
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۱۴۰۳/۰۴/۱۸
35079 شمشیر سیاه
شمشیر سیاه
app/com.darkcurry.darksteel
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۳/۰۴/۰۴
۱۴۰۳/۰۴/۰۴
35078 مسابقات مشت زنی
مسابقات مشت زنی
app/com.vividgames.realboxing_cafebazaar
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۳/۰۴/۰۴
۱۴۰۳/۰۴/۰۴
35077 نبرد گلادیاتور
نبرد گلادیاتور
app/com.boombitgames.tinygladiators
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۳/۰۴/۰۴
۱۴۰۳/۰۴/۰۴
32098 Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2
Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2
plants vs. zombies: garden warfare 2
PC
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۱۴۰۳/۰۴/۰۳
35076 کارآگاه بازی
کارآگاه بازی
PC Online
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۳/۰۳/۳۰
۱۴۰۳/۰۳/۳۰
35066 Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
7+
۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۱۴۰۳/۰۳/۳۰
27274 Lego The Hobbit Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
7+
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۱۴۰۳/۰۳/۳۰
27118 Raving Rabbids: Alive & Kicking Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
7+
۱۴۰۰/۰۱/۲۱
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
27129 Streets of Rage 4 PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
12+
۱۴۰۰/۰۱/۲۱
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
1339 Sniper Elite: Nazi Zombie Army 2 PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
18+
۱۳۹۹/۱۲/۲۴
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
1337 Need for Speed Undercover PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
12+
۱۳۹۹/۱۲/۲۴
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
1230 Murdered: Soul Suspect Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
18+
۱۳۹۹/۱۲/۱۱
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
1252 Sniper: Ghost Warrior 2 Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
18+
۱۳۹۹/۱۲/۱۳
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
1338 Resident Evil: Operation Raccoon City PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
18+
۱۳۹۹/۱۲/۲۴
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
1056 Need for Speed: Rivals PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پرنیان پرداز رایانه
12+
۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
1328 MotoGP 20 PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
3+
۱۳۹۹/۱۲/۲۴
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
1335 Metal Gear Solid V: Ground Zeroes PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
18+
۱۳۹۹/۱۲/۲۴
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
1326 Terminator: Resistance PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
18+
۱۳۹۹/۱۲/۲۴
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
1352 Stronghold: Crusader II PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
12+
۱۳۹۹/۱۲/۲۵
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
1320 Split/Second PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
12+
۱۳۹۹/۱۲/۲۰
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
1340 Sniper: Ghost Warrior 2 PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
18+
۱۳۹۹/۱۲/۲۴
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
1219 Tom Clancy's H.A.W.X 2 Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
12+
۱۳۹۹/۱۲/۱۱
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
1217 Hypercharge: Unboxed PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
12+
۱۳۹۹/۱۲/۱۱
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
1228 Rayman Legends Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
7+
۱۳۹۹/۱۲/۱۱
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
1227 Shrek Forever After Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
12+
۱۳۹۹/۱۲/۱۱
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
1336 Metal Gear Solid 2: Substance PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
15+
۱۳۹۹/۱۲/۲۴
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
1216 WRC 9: FIA World Rally Championship PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
3+
۱۳۹۹/۱۲/۱۱
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
1332 Total War: Rome II - Hannibal at the Gates PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
15+
۱۳۹۹/۱۲/۲۴
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
1220 Call of Duty: Modern Warfare 3 Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
18+
۱۳۹۹/۱۲/۱۱
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
1330 Shank PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
15+
۱۳۹۹/۱۲/۲۴
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
1331 Ryse: Son of Rome PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
18+
۱۳۹۹/۱۲/۲۴
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
1218 Driver: San Francisco Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
18+
۱۳۹۹/۱۲/۱۱
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
1215 Sniper Elite V2 Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
18+
۱۳۹۹/۱۲/۱۱
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
1213 Crysis Remastered PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
18+
۱۳۹۹/۱۲/۱۱
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
1214 Aliens: Colonial Marines Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
18+
۱۳۹۹/۱۲/۱۱
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
1062 Real Boxing PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پرنیان پرداز رایانه
18+
۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
1317 Need for Speed: Most Wanted - A Criterion Game PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
7+
۱۳۹۹/۱۲/۲۰
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
1316 Need for Speed Heat PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
15+
۱۳۹۹/۱۲/۲۰
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
1315 Monster Energy Supercross: The Official Videogame 3 PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
3+
۱۳۹۹/۱۲/۲۰
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
1319 Street Fighter V Arcade Edition PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
15+
۱۳۹۹/۱۲/۲۰
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
1212 Need for Speed: Most Wanted - A Criterion Game Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
12+
۱۳۹۹/۱۲/۱۱
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
1318 Star Wars Jedi: Fallen Order PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
15+
۱۳۹۹/۱۲/۲۰
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
1314 Batman: Arkham Asylum Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
15+
۱۳۹۹/۱۲/۲۰
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
1313 Need for Speed Undercover Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
12+
۱۳۹۹/۱۲/۲۰
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
1205 Injustice: Heroes Among Us Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
15+
۱۳۹۹/۱۲/۱۱
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
1211 Ghostbusters: The Video Game Remastered PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
15+
۱۳۹۹/۱۲/۱۱
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
34059 مورد پیدا شده‌است.