بانک بازی‌ها

جستجو در بانک بازی‌ها
شناسه بازی عنوان پلتفرم وضعیت ناشر مجاز رده‌بندی اسرا تاریخ صدور / برزورسانی
33372 گروهبان
گروهبان
com.zagrogame.grohban
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۱۴۰۱/۰۷/۱۲
33370 Pro Evolution Soccer 2016 (آپدیت 2023)
Pro Evolution Soccer 2016 (آپدیت 2023)
فوتبال 2016 با آپدیت 2023
PC
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۱۴۰۱/۰۷/۱۰
33369 eFootball PES 2021 Update 2023
eFootball PES 2021 Update 2023
فوتبال 2021 با آپدیت 2023
PC
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
33368 آخرین فرصت
آخرین فرصت
com.kashigamestudio
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
33345 Pro Evolution Soccer 2021 (آپدیت 2023)
Pro Evolution Soccer 2021 (آپدیت 2023)
Pro Evolution Soccer 2021 (آپدیت 2023)
PC
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۱/۰۷/۰۴
۱۴۰۱/۰۷/۰۴
33344 آترگاتیس (Atergatis)
آترگاتیس (Atergatis)
آترگاتیس (atergatis)
PC Online
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۱۴۰۱/۰۶/۳۰
33283 My Friend Pedro
My Friend Pedro
my friend pedro
PC
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۱/۰۶/۰۱
۱۴۰۱/۰۶/۲۸
33338 (آپدیت شده 2023) Pro Evolution Soccer 2016
Pro Evolution Soccer 2016 (آپدیت شده 2023)
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پرنيان پرداز رايانه
3+
۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۱۴۰۱/۰۶/۲۷
33339 (آپدیت شده 2023) Pro Evolution Soccer 2017
(آپدیت شده 2023) Pro Evolution Soccer 2017
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پرنيان پرداز رايانه
3+
۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۱۴۰۱/۰۶/۲۷
33340 eFootball PES 2021 Update 2023
eFootball PES 2021 Update 2023
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پرنيان پرداز رايانه
3+
۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۱۴۰۱/۰۶/۲۷
33343 eFootball PES 2023
eFootball PES 2023
Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پرنيان پرداز رايانه
3+
۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۱۴۰۱/۰۶/۲۷
33342 eFootball PES 2023
eFootball PES 2023
PlayStation 2
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پرنيان پرداز رايانه
3+
۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۱۴۰۱/۰۶/۲۷
33341 eFootball PES 2023
eFootball PES 2023
PlayStation 1
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پرنيان پرداز رايانه
3+
۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۱۴۰۱/۰۶/۲۷
33337 (آپدیت شده 2023) Pro Evolution Soccer 2015
(آپدیت شده 2023) Pro Evolution Soccer 2015
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پرنيان پرداز رايانه
3+
۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۱۴۰۱/۰۶/۲۷
33336 (آپدیت شده 2023) Pro Evolution Soccer 2013
(آپدیت شده 2023) Pro Evolution Soccer 2013
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پرنيان پرداز رايانه
3+
۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۱۴۰۱/۰۶/۲۷
33281 SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE
SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE
superhot: mind control delete
PC
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۱/۰۶/۰۱
۱۴۰۱/۰۶/۲۷
33335 PES 2017 Update 2023
PES 2017 Update 2023
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
3+
۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۱۴۰۱/۰۶/۲۳
33334 PES 2013 UPDATE 2023
فوتبال 2013 با آپدیت 2023
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه الكترونيك گردو شهميرزاد
3+
۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۱۴۰۱/۰۶/۲۳
33333 PES 2017 UPDATE 2023
فوتبال 2017 با آپدیت 2023
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه الكترونيك گردو شهميرزاد
3+
۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۱۴۰۱/۰۶/۲۲
33331 Far Cry 6
Far Cry 6
far cry 6
PC
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
33332 Marvel's Spider-Man Remastered
Marvel's Spider-Man Remastered
marvel's spider-man remastered
PC
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
33330 مُخیتو
مُخیتو
PC Online
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
حسام الدین فرجی مهر
3+
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
33233 مُخیتو(قدیمی)
مُخیتو(قدیمی)
PC Online
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۱/۰۴/۲۶
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
33329 سوپر بیلیارد آنلاین
ویلار
villar.game.eight.ball.billiards.snooker.billar.pool
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
33328 نیوسیتی - بازی شهرسازی و خانه سازی
com.citybuilding.newcity
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه ابزارهاي داده ابريشم
3+
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
33301 Chernobylite
چرنوبیلایت
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه الكترونيك گردو شهميرزاد
18+
۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۱۴۰۱/۰۶/۰۹
33302 LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
لگو استار وارز
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه الكترونيك گردو شهميرزاد
12+
۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۱۴۰۱/۰۶/۰۹
33300 eFootball PES 2023
eFootball PES 2023 (ps1)
فوتبال ۲۰۲۳ پلی استیشن ۱
PlayStation 1
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه الكترونيك گردو شهميرزاد
3+
۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۱۴۰۱/۰۶/۰۹
33299 eFootball PES 2023
eFootball PES 2023 (ps2)
فوتبال ۲۰۲۳ پلی استیشن ۲
PlayStation 2
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه الكترونيك گردو شهميرزاد
3+
۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۱۴۰۱/۰۶/۰۹
33298 eFootball PES 2023
eFootball PES 2023 (XBOX)
فوتبال ۲۰۲۳ اکس باکس
Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه الكترونيك گردو شهميرزاد
3+
۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۱۴۰۱/۰۶/۰۹
33297 نبرد فرمانروایان
نبرد فرمانروایان
ir.skyt.nabard
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۱۴۰۱/۰۶/۰۷
33296 رویال منچ
com.tetrapuzzle.royalmench
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
فرهنگي هنري تك منظوره بازي هزار دستان دلفين
3+
۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۱۴۰۱/۰۶/۰۷
33274 فانوس
com.fotrosstudio.lantern1
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
سید محمد علی وزیری
12+
۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۱۴۰۱/۰۵/۲۹
33273 آپوبال
آپوبال
com.anugamestudio.apoball
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۱۴۰۱/۰۵/۲۳
1052 Batman: Arkham City
Batman: Arkham City
Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پرنیان پرداز رایانه
18+
۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۱۴۰۱/۰۵/۱۸
31795 Call of Duty: Infinite Warfare
Call of Duty: Infinite Warfare
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پرنيان پرداز رايانه
18+
۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۱۴۰۱/۰۵/۱۸
1113 Battlefield 2
Battlefield 2
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پرنيان پرداز رايانه
15+
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
۱۴۰۱/۰۵/۱۸
1047 Far Cry 2
Far Cry 2
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پرنیان پرداز رایانه
18+
۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۱۴۰۱/۰۵/۱۸
33271 خاله قزی در جستجوی بچه ها
com.anugamestudio.grandamrunner
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
آیریا نادین ورنا
7+
۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۱۴۰۱/۰۵/۱۸
33270 مبارز کوچک
com.anugamestudio.littlewarrior
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۱۴۰۱/۰۵/۱۸
33269 بازی قانون
law game
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
مریم بیدی
3+
۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۱۴۰۱/۰۵/۱۵
1344 Metro: Last Light
Metro: Last Light
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پرنيان پرداز رايانه
18+
۱۳۹۹/۱۲/۲۴
۱۴۰۱/۰۵/۱۵
1053 Darksiders
Darksiders
Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پرنیان پرداز رایانه
18+
۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۱۴۰۱/۰۵/۱۵
1343 Injustice 2 Ultimate Edition PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پرنيان پرداز رايانه
15+
۱۳۹۹/۱۲/۲۴
۱۴۰۱/۰۵/۱۵
33264 وینگرکلاب
wingerclub.ir
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
گروه بازی سازی تبسم
3+
۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۱۴۰۱/۰۵/۰۹
33254 لیگ مافیا
لیگ مافیا
iOS
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
فن آذرخش پروا
12+
۱۴۰۱/۰۵/۰۸
۱۴۰۱/۰۵/۰۸
33251 سیاره شادی - نسخه عربی
سیاره شادی
com.happygalaxy.happyplanet.ar
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
کهکشان راه شادی
3+
۱۴۰۱/۰۵/۰۵
۱۴۰۱/۰۵/۰۵
33250 سرزمین قصه و شادی
com.happygalaxy.storyland
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
کهکشان راه شادی
3+
۱۴۰۱/۰۵/۰۵
۱۴۰۱/۰۵/۰۵
33249 سیاره شادی - نسخه انگلیسی
سیاره شادی
com.happygalaxystudio.happyplanet.en
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
کهکشان راه شادی
3+
۱۴۰۱/۰۵/۰۵
۱۴۰۱/۰۵/۰۵
33248 دبستان شادی
com.happygalaxystudio.happyschool
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
کهکشان راه شادی
3+
۱۴۰۱/۰۵/۰۵
۱۴۰۱/۰۵/۰۵
33351 مورد پیدا شده‌است.