بانک بازی‌ها

جستجو در بانک بازی‌ها
شناسه بازی عنوان پلتفرم وضعیت ناشر مجاز رده‌بندی اسرا تاریخ صدور / برزورسانی
34958 تیارا و شجره معیوب
تیارا
com.sepamin.tiara
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
34957 دریم لند | مجموعه بازی های کارتی آنلاین
com.dreamrain.hloff
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۱۴۰۲/۱۱/۳۰
34956 جعبه بازی آنلاین
com.deeb.gamebox
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۱۴۰۲/۱۱/۲۴
34955 قرون وسطی
قرون وسطی
app/com.herocraft.game.cafebazaar.medieval
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۱۴۰۲/۱۱/۲۴
34943 قلمروی سلاطین
قلمروی سلاطین
app/com.slg7.sultan.common.bazaar
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۱۴۰۲/۱۱/۱۱
34942 مکتب خانه
مکتب خانه
air.ir.manoali.maktabkhaneh
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۱۴۰۲/۱۱/۱۱
34941 FIFA 23 UPDATE 2024
فیفا 23 اپدیت 2024
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه الكترونيك گردو شهميرزاد
3+
۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۱۴۰۲/۱۱/۱۰
34940 Escape The Island
ETI
فرار از جزیره
PC
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۱۴۰۲/۱۱/۰۷
34939 چیلکس
chilex
com.diacostudios.chilex
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۱۴۰۲/۱۱/۰۲
34938 Assassin's Creed Collection VOL 1
شامل Assassins Creed 3 64Bit،Assassins Creed Chronicles India،Assassins Creed Chronicles Russia
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه الكترونيك گردو شهميرزاد
18+
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
34937 نبرد پادشاهان
BOK
بازی آموزش استراتژیک ویژه مدیران - نبرد پادشاهان
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۱۴۰۲/۱۰/۲۰
34936 نشانه های نگارشی
بازی موبایلی نشانه های نگارشی
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
سمیه رضایی
3+
۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۱۴۰۲/۱۰/۲۰
34935 قلقلک
قلقلک
com.word.cricket
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۱۴۰۲/۱۰/۲۰
34934 مافیا بازی
مافیا بازی
com.sinath.mafia-nights
iOS
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۱۴۰۲/۱۰/۲۰
34926 آقا/خانم وزیر
آقا/خانم وزیر
آقا/خانم وزیر
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۱۴۰۲/۱۰/۱۰
34925 Stress Gunner camp
کمپ توپچی استرس
PC
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۱۴۰۲/۱۰/۰۵
34924 قلب های نیمه تاریک 1
com.matinredproductions.halfdarkheartspart1
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
متین طاهری
15+
۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۱۴۰۲/۱۰/۰۵
1292 ماشین کلاسیک - مرج
ماشین کلاسیک - مرج
com.angrykids.classiccarmerger
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
امین نورمحمدی
3+
۱۳۹۹/۱۲/۱۷
۱۴۰۲/۱۰/۰۵
1259 خلبان زبل
com.angrykids.airgarage
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۳۹۹/۱۲/۱۳
۱۴۰۲/۱۰/۰۵
1261 مرج پلین فارسی
com.angrykids.planemerger
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
امین نورمحمدی
3+
۱۳۹۹/۱۲/۱۳
۱۴۰۲/۱۰/۰۵
1289 راننده کامیون - مرج
com.angrykids.truckmerger
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
امین نورمحمدی
3+
۱۳۹۹/۱۲/۱۶
۱۴۰۲/۱۰/۰۵
1290 جنگ ربات ها - مرج
com.angrykids.robotmerger
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
امین نورمحمدی
3+
۱۳۹۹/۱۲/۱۷
۱۴۰۲/۱۰/۰۵
1291 ماشین اسپرت - مرج
com.angrykids.sportcarmerger
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
امین نورمحمدی
3+
۱۳۹۹/۱۲/۱۷
۱۴۰۲/۱۰/۰۵
34456 پوکه: مبارزان کمپانی
com.pilehgames.lotus
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پردیس سرگرمی پیله
12+
۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۱۴۰۲/۱۰/۰۲
34743 لوتوچی
lottochy
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۱۴۰۲/۰۹/۲۹
34923 Silence Channel 2
کانال سکوت ۲
PC
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۱۴۰۲/۰۹/۲۸
34922 سربازان بدون مرز
سربازان بدون مرز
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
سید حسن حسینی سوته
18+
۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۱۴۰۲/۰۹/۲۸
34921 در جستجوی جاودانگی
در جستجوی جاودانگی
در جستجوی جاودانگی
PC
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۱۴۰۲/۰۹/۲۷
34914 بازی آنلاین گرزدار
بازی گرزدار
PC Online
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۱۴۰۲/۰۹/۱۱
34913 نتاکو
net.hoomaan.notacogame
notaco
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
ساويس آقامحمدي
3+
۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۱۴۰۲/۰۹/۰۷
34912 بازی آنلاین دهات مافیا
دهات مافیا
بازی آنلاین دهات مافیا
PC
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۱۴۰۲/۰۹/۰۷
34911 علی لندی نجات دهنده
علی لندی نجات دهنده
علی لندی نجات دهنده
PC
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۱۴۰۲/۰۹/۰۶
34910 بازیگوشی
holdings.kplus.baazigooshi
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۱۴۰۲/۰۹/۰۱
34909 کوییز فایور
holdings.kplus.five
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
فرهنگي كليد طلايي جهان معاصر
3+
۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۱۴۰۲/۰۹/۰۱
34908 دکور رویایی
دکور رویایی
app/com.applife.mergedecor.mena
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۱۴۰۲/۰۸/۲۴
34802 بازی11جزیره
بازی11جزیره
app/com.js.elevenislandslite
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۱۴۰۲/۰۸/۲۰
34801 بازی100روز
بازی100روز
app/com.js.flights1full.match.games
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۱۴۰۲/۰۸/۲۰
34800 فرمانده فضایی
فرمانده بازی
app/com.herocraft.game.free.spaceshipbattles
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۱۴۰۲/۰۸/۲۰
34799 پگاه و باغ رویایی
پگاه و باغ رویایی
app/com.apollo.kittygarden
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۱۴۰۲/۰۸/۲۰
34798 لیگ برتر
لیگ برتر
app/com.blazingfall.headbazi2
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۱۴۰۲/۰۸/۲۰
34797 جهیزیه سارا
جهیزیه سارا
app/com.medrick.homedecor
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۱۴۰۲/۰۸/۲۰
34790 زبل خان
زبل خان
app/com.medrick.zebel
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۱۴۰۲/۰۸/۲۰
34789 کوئیز گیم
quizgame
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۱۴۰۲/۰۸/۲۰
34788 eFootball PES 2024 ( لیگ برتر)
eFootball PES 2024 ( لیگ برتر)
PlayStation 2
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
3+
۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۱۴۰۲/۰۸/۱۴
34787 Rage Of Towers
خشم برج ها
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
محمدصادق علیجانپور
12+
۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۱۴۰۲/۰۸/۱۴
34786 EA FC24
EA FC24
PlayStation 2
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
3+
۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۱۴۰۲/۰۸/۰۳
34785 pes 2016 Update 2024
pes 2016 Update 2024
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
3+
۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۱۴۰۲/۰۷/۳۰
34784 ارتش سری
ارتش سری
app/com.ladyblurdefendthegates.td
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
بازي گستران دريك
12+
۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۱۴۰۲/۰۷/۲۶
34783 جنگ صنایع
industrial war
جنگ صنایع
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۱۴۰۲/۰۷/۲۵
34782 EA Sports FC 24
بازی فوتبال ea fc24 نسخه xbox
Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه الكترونيك گردو شهميرزاد
3+
۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۱۴۰۲/۰۷/۲۳
33934 مورد پیدا شده‌است.