بانک بازی‌ها

جستجو در بانک بازی‌ها
شناسه بازی عنوان پلتفرم وضعیت ناشر مجاز رده‌بندی اسرا تاریخ صدور / برزورسانی
34438 از علی تا ظهور
از علی تا ظهور
com.app.myapp.vwbqaxmlvd
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۱۴۰۱/۱۱/۰۵
34437 astorlab
اسطرلاب
PC Online
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۱۴۰۱/۱۰/۱۹
34436 نبرد جاودان ها
نبرد جاودان ها
com.medrick.cb.bloodoftitans
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۱/۱۰/۰۷
۱۴۰۱/۱۰/۰۷
34416 سرتوپیا
سرتوپیا
net.sertopia.app
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۱۴۰۱/۱۰/۰۳
34434 PES 2017 update 2023 با گزارش عادل فردوسی پور
PES 2017 update 2023 با گزارش عادل فردوسی پور
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
نوين پندار فرتاك پيشرو
3+
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
34433 PES 2013 UPDATE 2023 با گزارش عادل فردوسی پور
PES 2013 UPDATE 2023 با گزارش عادل فردوسی پور
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
نوين پندار فرتاك پيشرو
3+
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
34432 pes 2021 update 2023 با گزارش عادل فردوسی
pes 2021 update 2023 با گزارش عادل فردوسی
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
نوين پندار فرتاك پيشرو
3+
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
34431 rubisam
روبیسام
PC Online
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۱/۰۹/۲۷
۱۴۰۱/۰۹/۲۷
34428 FIFA 23 (گزارش عادل فردوسی پور)
FIFA 23 (گزارش عادل فردوسی پور)
PlayStation 2
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
نوين پندار فرتاك پيشرو
3+
۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۱۴۰۱/۰۹/۲۷
34429 eFootball PES 2023 (گزارش عادل فردوسی پور)
eFootball PES 2023 (گزارش عادل فردوسی پور)
PlayStation 2
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
نوين پندار فرتاك پيشرو
3+
۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۱۴۰۱/۰۹/۲۷
34427 eFootball PES 2023 (گزارش عادل فردوسی پور)
eFootball PES 2023 (گزارش عادل فردوسی پور)
Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
نوين پندار فرتاك پيشرو
3+
۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۱۴۰۱/۰۹/۲۷
1016 Assassin's Creed Unity
اساسین کرید یونیتی
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
عصربازی پارس
18+
۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۱۴۰۱/۰۹/۲۷
1014 Call of Duty: WWII
کال اف دیوتی جنگ جهانی دوم
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پرنیان پرداز رایانه
18+
۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۱۴۰۱/۰۹/۲۳
1492 Sonic Mania
سونیک مانیا
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پرنیان پرداز رایانه
7+
۱۴۰۰/۰۱/۱۵
۱۴۰۱/۰۹/۲۳
1047 Far Cry 2
فارکرای ۲
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پرنیان پرداز رایانه
18+
۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۱۴۰۱/۰۹/۲۳
34426 تیکی‌تاکا
net.hoomaan.tikitaka
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
سيدمحمد قاروني
3+
۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۱۴۰۱/۰۹/۲۲
34417 Stickman Fight - Knife Hit
Stickman Fight
com.rustlestd.knifeattacks
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۱۴۰۱/۰۹/۱۹
34389 منتیله‌پو
com.hichgamestudio.mantilepo
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
مصطفي نظري
3+
۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۱۴۰۱/۰۹/۰۵
33389 سولیتری
com.mrtaher.solitaire
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
اميرعباس آقاطاهر
3+
۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۱۴۰۱/۰۸/۳۰
33388 پل صدر
polesadr
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه مدیریت راهبردی امین
12+
۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۱۴۰۱/۰۸/۲۲
33387 حالا برعکس
halabarax
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه مدیریت راهبردی امین
3+
۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۱۴۰۱/۰۸/۲۲
33386 چارچوری
charchoori
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه مدیریت راهبردی امین
3+
۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۱۴۰۱/۰۸/۲۲
33385 ورود آقایان ممنوع
ورود آقایان ممنوع
voroodeaghayanmamnoo
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۱۴۰۱/۰۸/۲۲
33381 FIFA 23
FIFA 23
FIFA 23
Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پرنيان پرداز رايانه
3+
۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۱۴۰۱/۰۸/۰۸
33384 FIFA 23
FIFA 23
FIFA 23
PlayStation 2
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پرنيان پرداز رايانه
3+
۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۱۴۰۱/۰۸/۰۸
33383 eFootball PES 2023 (لیگ برتر)
eFootball PES 2023 (لیگ برتر)
eFootball PES 2023 (لیگ برتر)
PlayStation 2
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پرنيان پرداز رايانه
3+
۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۱۴۰۱/۰۸/۰۸
33382 eFootball PES 2023 (لیگ برتر)
eFootball PES 2023 (لیگ برتر)
eFootball PES 2023 (لیگ برتر)
Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پرنيان پرداز رايانه
3+
۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۱۴۰۱/۰۸/۰۸
33380 FIFA 23 (لیگ برتر)
FIFA 23 (لیگ برتر)
PlayStation 2
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه الكترونيك گردو شهميرزاد
3+
۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۱۴۰۱/۰۸/۰۸
33379 سفر به شارمینیا
شارمینیا
miniaa.sharminiaa.travel
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
فرزانه طاهوني
3+
۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۱۴۰۱/۰۸/۰۱
33378 FIFA 23 (لیگ برتر)
FIFA 23 PS2 (لیگ برتر)
FIFA 23 (لیگ برتر)
PlayStation 2
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پرنيان پرداز رايانه
3+
۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۱۴۰۱/۰۷/۳۰
33377 FIFA 23
FIFA 23
FIFA 23
PlayStation 2
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه الكترونيك گردو شهميرزاد
3+
۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۱۴۰۱/۰۷/۳۰
33376 eFootball PES 2023 (لیگ برتر)
eFootball PES 2023 (لیگ برتر)
eFootball PES 2023 (لیگ برتر)
Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه الكترونيك گردو شهميرزاد
3+
۱۴۰۱/۰۷/۲۶
۱۴۰۱/۰۷/۲۶
33375 FIFA 23
FIFA 23
FIFA 23
Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه الكترونيك گردو شهميرزاد
3+
۱۴۰۱/۰۷/۲۶
۱۴۰۱/۰۷/۲۶
33374 eFootball PES 2023 (لیگ برتر)
eFootball PES 2023 (لیگ برتر)
eFootball PES 2023 (لیگ برتر)
PlayStation 2
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه الكترونيك گردو شهميرزاد
3+
۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۱۴۰۱/۰۷/۲۵
33373 Pro Evolution Soccer 2015 (آپدیت 2023)
Pro Evolution Soccer 2015 (آپدیت 2023)
Pro Evolution Soccer 2015 (آپدیت 2023)
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه الكترونيك گردو شهميرزاد
3+
۱۴۰۱/۰۷/۲۰
۱۴۰۱/۰۷/۲۰
33372 گروهبان
com.zagrogame.grohban
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
یاس رایان کیان زاگرس
15+
۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۱۴۰۱/۰۷/۱۲
33370 Pro Evolution Soccer 2016 (آپدیت 2023)
Pro Evolution Soccer 2016 (آپدیت 2023)
فوتبال 2016 با آپدیت 2023
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه الكترونيك گردو شهميرزاد
3+
۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۱۴۰۱/۰۷/۱۰
33369 eFootball PES 2021 Update 2023
eFootball PES 2021 Update 2023
فوتبال 2021 با آپدیت 2023
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه الكترونيك گردو شهميرزاد
3+
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
33368 آخرین فرصت
آخرین فرصت
com.kashigamestudio
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
33345 eFootball PES 2021 Update 2023
eFootball PES 2021 Update 2023
Pro Evolution Soccer 2021 (آپدیت 2023)
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
3+
۱۴۰۱/۰۷/۰۴
۱۴۰۱/۰۷/۰۴
33344 Atergatis MMO strategic game,Teutons, Gauls, Romans
atergatis
آترگاتیس، بازی آنلاین استراتژیک، توتن، گول، رومی ها
PC Online
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۱۴۰۱/۰۶/۳۰
33283 My Friend Pedro
My Friend Pedro
my friend pedro
PC
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۱/۰۶/۰۱
۱۴۰۱/۰۶/۲۸
33338 (آپدیت شده 2023) Pro Evolution Soccer 2016
Pro Evolution Soccer 2016 (آپدیت شده 2023)
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پرنيان پرداز رايانه
3+
۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۱۴۰۱/۰۶/۲۷
33339 (آپدیت شده 2023) Pro Evolution Soccer 2017
(آپدیت شده 2023) Pro Evolution Soccer 2017
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پرنيان پرداز رايانه
3+
۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۱۴۰۱/۰۶/۲۷
33340 eFootball PES 2021 Update 2023
eFootball PES 2021 Update 2023
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پرنيان پرداز رايانه
3+
۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۱۴۰۱/۰۶/۲۷
33343 eFootball PES 2023
eFootball PES 2023
Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پرنيان پرداز رايانه
3+
۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۱۴۰۱/۰۶/۲۷
33342 eFootball PES 2023
eFootball PES 2023
PlayStation 2
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پرنيان پرداز رايانه
3+
۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۱۴۰۱/۰۶/۲۷
33341 eFootball PES 2023
eFootball PES 2023
PlayStation 1
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پرنيان پرداز رايانه
3+
۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۱۴۰۱/۰۶/۲۷
33337 (آپدیت شده 2023) Pro Evolution Soccer 2015
(آپدیت شده 2023) Pro Evolution Soccer 2015
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پرنيان پرداز رايانه
3+
۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۱۴۰۱/۰۶/۲۷
33336 (آپدیت شده 2023) Pro Evolution Soccer 2013
(آپدیت شده 2023) Pro Evolution Soccer 2013
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پرنيان پرداز رايانه
3+
۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۱۴۰۱/۰۶/۲۷
33448 مورد پیدا شده‌است.