بانک بازی‌ها

جستجو در بانک بازی‌ها
شناسه بازی عنوان پلتفرم وضعیت ناشر مجاز رده‌بندی اسرا تاریخ صدور / برزورسانی
878 Fast & Furious Crossroads
Fast & Furious Crossroads
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه الکترونیک گردو شهمیرزاد
15+
۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۱۴۰۰/۰۱/۲۵
2727 ارتش جیبی 2
com.simiyaworld.mpa2
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
12+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۱/۲۵
1803 Euro Truck Simulator 2 - Road to the Black
Euro Truck Simulator 2 - Road to the Black
euro truck simulator 2 - road to the black
PC
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
1861 فرجاد
com.farjadgroup.farjad
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
محمدرضا کریمی فرد
3+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
27271 Kinect Joy Ride
Kinect Joy Ride
Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
3+
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
900 Kinect Joyride
Kinect Joyride
عصربازی پارس
Xbox 360
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
27280 بازی ماشین باز : تپه رانان
com.twodcroniesstudio.carmanhillridersgame
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
عليرضا يوسفي راد
3+
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
1329 Stronghold 3
Stronghold 3
stronghold 3
PC
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۳۹۹/۱۲/۲۴
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
1850 Stronghold 3
Stronghold 3
stronghold 3
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
15+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
1771 Werewolf: The Apocalypse – Earthblood
Werewolf: The Apocalypse – Earthblood
werewolf: the apocalypse – earthblood
PC
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۱/۱۶
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
1775 Mortal Shell
Mortal Shell
mortal shell
PC
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۱/۱۶
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
1419 The Medium
The Medium
the medium
PC
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۱/۱۵
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
1772 Euro Truck Simulator 2 - Road to the Black Sea
Euro Truck Simulator 2 - Road to the Black Sea
euro truck simulator 2 - road to the black sea
PC
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۱/۱۶
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
27278 Spider-Man 3
Spider-Man 3
Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
12+
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
27279 اورژانس پرنسس
اورژانس پرنسس
alpha.emerg.prince
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
27216 Sonic Lost World
Sonic Lost World
sonic lost world
Xbox 360
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
27269 Medal of Honor (2010)
Medal of Honor (2010)
Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
18+
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
27277 Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows
Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows
Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
12+
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
27276 Ben 10: Omniverse
Ben 10: Omniverse
Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
12+
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
27275 SpongeBob's Truth or Square
SpongeBob's Truth or Square
Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
7+
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
27274 Lego The Hobbit
Lego The Hobbit
Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
7+
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
27273 Teenage Mutant Ninja Turtles: Danger of the Ooze
Teenage Mutant Ninja Turtles: Danger of the Ooze
Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
12+
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
27272 Halo: Reach
Halo: Reach
Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
18+
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
27270 Medal of Honor: Airborne
Medal of Honor: Airborne
Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
18+
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
2897 کارخانه بستنی سازی
asrjadid.jk.kbastani
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
3+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۱/۲۳
27259 دندانپزشک کوچولوها
دندانپزشک کوچولوها
rangin.jk.dandan
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۱۴۰۰/۰۱/۲۳
27258 خونه داری بچه داری
خونه داری بچه داری
patris.jk.khunedary
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۱۴۰۰/۰۱/۲۳
27257 بازی مانیا
بازی مانیا
com.bazimania
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۱۴۰۰/۰۱/۲۳
27256 یکه تاز فوتبال
com.match.yeketaaz
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۱۴۰۰/۰۱/۲۳
27254 بازی دانا
بازی دانا
بازی آموزشی و سرگرمی کودکان بازی دانا
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۱۴۰۰/۰۱/۲۳
27250 تفاوت ها
com.adventurer.senorikco
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
محمدرضا شراره
3+
۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۱۴۰۰/۰۱/۲۳
27237 LifeAfter: Night falls
LifeAfter: Night falls
com.xdg.and.eu.lifeafter
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۱۴۰۰/۰۱/۲۳
27236 DRIVE
DRIVE
drive v1.12.4
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۱۴۰۰/۰۱/۲۳
27221 رستگاری : 2
رستگاری 2
ir.elstudio.salvation2
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۱۴۰۰/۰۱/۲۳
27220 ماشین جنگی باب اسفنجی
alpha.nassaji.mashinbob
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
كارن پردازش اميد شرق
7+
۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۱۴۰۰/۰۱/۲۳
27219 کلینیک دندون پزشکی کودکان
alpha.jk.klinic
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
كارن پردازش اميد شرق
3+
۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۱۴۰۰/۰۱/۲۳
27218 اسباب بازی های السا خانوم
rezvan.toy.elsa
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
كارن پردازش اميد شرق
3+
۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۱۴۰۰/۰۱/۲۳
27215 Call of Duty 3
Call of Duty 3
Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
15+
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
27214 The Lego Movie Videogame
The Lego Movie Videogame
Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
7+
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
27213 Need for Speed: Hot Pursuit
Need for Speed: Hot Pursuit
Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
12+
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
27212 بهشت آشپزی
بهشت آشپزی
بهشت آشپزی
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
27211 eFootball PES 2021 Season Update (لیگ برتر ایران)
فوتبال حرفه ای به همراه لیگ برتر ایران پلی استیشن 2
PlayStation 2
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
عصربازی پارس
3+
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
27201 Driver
درایور
PlayStation
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پديده لوح زرين
12+
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
27210 Sniper Elite PlayStation 2
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه الكترونيك گردو شهميرزاد
18+
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
27209 Crash Nitro Kart PlayStation 2
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه الكترونيك گردو شهميرزاد
3+
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
27208 Call of Duty: World at War - Final Fronts PlayStation 2
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه الكترونيك گردو شهميرزاد
12+
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
27205 Knight Rider 2 PlayStation 2
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه الكترونيك گردو شهميرزاد
7+
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
27203 The Italian Job PlayStation 2
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه الكترونيك گردو شهميرزاد
7+
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
27200 Crash Team Racing
کرش تیم ریسینگ
PlayStation
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پديده لوح زرين
7+
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
27199 Tap Tap Fish – AbyssRium
Tap Tap Fish – AbyssRium
tap tap fish – abyssrium
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
27265 مورد پیدا شده‌است.