بانک بازی‌ها

جستجو در بانک بازی‌ها
شناسه بازی عنوان پلتفرم وضعیت ناشر مجاز رده‌بندی اسرا تاریخ صدور / برزورسانی
32045 (لیگ برتر ایران) FIFA 21
FIFA 21(لیگ برتر ایران)
FIFA 21 + Iran League Update 2021 (XBOX)
Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پرنيان پرداز رايانه
3+
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
32044 Pro Evolution Soccer 2015 (لیگ برتر)(آپدیت شده 2021)
Pro Evolution Soccer 2015 (لیگ برتر)(آپدیت شده 2021)
Pro Evolution Soccer 2015 + Iran League Update 2021
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پرنيان پرداز رايانه
3+
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
32043 Zombie City : Survival
Zombie City : Survival
com.deathinvasion2.shootinggames
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
32042 Chicken Gun
Chicken Gun
com.chaloapps.roosterrudy
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
32041 Racing Smash 3D
Racing Smash 3D
com.gamesunion.motorcycle.googleplay
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
32040 Trojan War 2
Trojan War 2
com.megaadsgames.trojanwar
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
32039 Little Singham 2021
Little Singham 2021
com.zapak.littlesinghamrun
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
1853 Harry Potter and the Deathly Hallows, Part 1
Harry Potter and the Deathly Hallows, Part 1
harry potter and the deathly hallows, part 1
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
15+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
2472 Tom Clancy's HAWX 2
Tom Clancy's HAWX 2
tom clancy's hawx 2
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
12+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
4225 For the Glory
For the Glory
for the glory
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
3+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
4171 GM Rally
GM Rally
gm rally
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
3+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
4170 S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat
S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat
s.t.a.l.k.e.r.: call of pripyat
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
18+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
4280 NecroVisioN: Lost Company
NecroVisioN: Lost Company
necrovision: lost company
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
18+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
3991 Truck Racing by Renault Trucks
Truck Racing by Renault Trucks
truck racing by renault trucks
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
3+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
3855 Alarm for Cobra 11: Crash Time II
Alarm for Cobra 11: Crash Time II
alarm for cobra 11: crash time ii
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
18+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
3412 کاروان آزادی
کاروان آزادی
کاروان آزادی
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
12+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
3411 جام مجازی خلیج فارس
جام مجازی خلیج فارس
جام مجازی خلیج فارس
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
3+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
3410 شهر رباتی 3
شهر رباتی 3
شهر رباتی 3
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
3+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
3409 Alien Breed: Impact
Alien Breed: Impact
alien breed: impact
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
18+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
3404 Alien Breed 2: Assault
Alien Breed 2: Assault
alien breed 2: assault
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
18+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
3400 Nitro Racing
Nitro Racing
nitro racing
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
3+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
3399 Moorhuhn: Das verbotene Schloss
Moorhuhn: Das verbotene Schloss
moorhuhn: das verbotene schloss
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
3+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
3398 Star Sentinel Tactics
Star Sentinel Tactics
star sentinel tactics
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
12+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
3396 شهر رباتی
شهر رباتی
شهر رباتی
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
3+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
3395 پسر ماجراجو
پسر ماجراجو
پسر ماجراجو
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
3+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
3388 سرباز صحرا
سرباز صحرا
سرباز صحرا
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
12+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
3386 یورش به پایگاه
یورش به پایگاه
یورش به پایگاه
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
15+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
3385 AlternativA
AlternativA
alternativa
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
12+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
3384 افسانه توکیا
افسانه توکیا
افسانه توکیا
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
3+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
3383 دومین مجموعه بازیهای مستقل ایرانی
دومین مجموعه بازیهای مستقل ایرانی
دومین مجموعه بازیهای مستقل ایرانی
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
15+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
3371 F1 2010
F1 2010
f1 2010
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
3+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
3368 کشتی خاموش
کشتی خاموش
کشتی خاموش
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
18+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
3367 شمشیر نادر
شمشیر نادر
شمشیر نادر
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
18+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
3365 خط مقدم 2
خط مقدم 2
خط مقدم 2
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
12+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
3364 مدافعان آسمان
مدافعان آسمان
مدافعان آسمان
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
7+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
3362 TRON: Evolution
TRON: Evolution
tron: evolution
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
12+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
3361 گروگان
گروگان
گروگان
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
15+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
3359 Disney Tangled: The Video Game
Disney Tangled: The Video Game
disney tangled: the video game
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
7+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
3357 Create
Create
create
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
3+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
3356 A.I.M. Racing
A.I.M. Racing
a.i.m. racing
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
12+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
3351 Wolfschanze 2
Wolfschanze 2
wolfschanze 2
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
18+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
3345 nail'd
nail'd
nail'd
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
12+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
3342 Angle of Attack
Angle of Attack
angle of attack
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
12+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
3326 شبیخون 2
شبیخون 2
شبیخون 2
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
18+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
3325 روبوت دیوانه
روبوت دیوانه
روبوت دیوانه
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
3+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
3324 معمای سامانه
معمای سامانه
معمای سامانه
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
3+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
3336 بانی
بانی
بانی
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
3+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
3334 حماسه غزه
حماسه غزه
حماسه غزه
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
15+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
3333 میر مهنا
میر مهنا
میر مهنا
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
12+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
3332 خارج از سرزمین
خارج از سرزمین
خارج از سرزمین
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
3+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
32029 مورد پیدا شده‌است.