بانک بازی‌ها

جستجو در بانک بازی‌ها
شناسه بازی عنوان پلتفرم وضعیت ناشر مجاز رده‌بندی اسرا تاریخ صدور / برزورسانی
34770 بازی آنلاین مربیگری فوتبال
hifc.ir
مربیگری فوتبال
PC Online
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۱۴۰۲/۰۷/۰۱
34769 Pro Evolution Soccer 2016 (آپدیت 2024)
Pro Evolution Soccer 2016 (آپدیت 2024)
pro evolution soccer 2016 (آپدیت 2024)
PC
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۱۴۰۲/۰۷/۰۱
34768 eFootball PES 2024 (لیگ برتر)
eFootball PES 2024 (لیگ برتر)
efootball pes 2024 (لیگ برتر)
Xbox 360
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۱۴۰۲/۰۷/۰۱
34767 eFootball PES 2024 (لیگ برتر)
eFootball PES 2024 (لیگ برتر)
efootball pes 2024 (لیگ برتر)
PlayStation 2
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۱۴۰۲/۰۷/۰۱
34766 کانتر استریک
کانتر استریک
counter strike
PC Online
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۱۴۰۲/۰۶/۲۸
34765 PES 2015 Update 2024
PES 2015 Update 2024
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
3+
۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۱۴۰۲/۰۶/۲۸
34764 ایران مافیا
ایران مافیا
com.greendevelopers.mafiaonline
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۱۴۰۲/۰۶/۲۷
34762 FIFA 23 (آپدیت 2024)
FIFA 23 (آپدیت 2024)
FIFA 23 (آپدیت 2024)
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
3+
۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۱۴۰۲/۰۶/۲۲
34763 eFootball PES 2024
eFootball PES 2024
Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه الكترونيك گردو شهميرزاد
3+
۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۱۴۰۲/۰۶/۲۲
34761 eFootball PES 2024
eFootball PES 2024
eFootball PES 2024
PlayStation 1
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
3+
۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۱۴۰۲/۰۶/۲۲
34736 گوسفند ابرقهرمان: گمشده در باستان
گوسفند ابرقهرمان: گمشده در باستان
گوسفند ابرقهرمان: گمشده در باستان
PC
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۱۴۰۲/۰۶/۲۲
34760 PES 2013 update 2024
فوتبال 2013 با اپدیت 2024
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه الكترونيك گردو شهميرزاد
3+
۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۱۴۰۲/۰۶/۱۹
34735 PES 2013 Update 2024
PES 2013 Update 2024
(pes 2013 (update 2024
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
3+
۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۱۴۰۲/۰۶/۱۹
2949 خشم پادشاهان
خشم پادشاهان
com.gekko.rok
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
12+
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴۰۲/۰۶/۱۸
34743 لوتوچی
لوتوچی
lottochy
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۱۴۰۲/۰۶/۱۸
34742 خروس جنگی
خروس جنگی
app/org.medrik.roosterwars
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۱۴۰۲/۰۶/۱۸
34741 FIFA 23
فیفا 23
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه الكترونيك گردو شهميرزاد
3+
۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۱۴۰۲/۰۶/۱۸
34740 Pes 2021 Update 2024
فوتبال ۲۰۲۱ آپدیت 2024
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه الكترونيك گردو شهميرزاد
3+
۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۱۴۰۲/۰۶/۱۴
34739 eFootball PES 2024
eFootball PES 2022
eFootball PES 2022
PlayStation 2
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه الكترونيك گردو شهميرزاد
3+
۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۱۴۰۲/۰۶/۱۴
34738 Efootball PES 2024
Efootball PES 2024
بازی فوتبال 2024 پلی استیشن ۱
PlayStation 1
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه الكترونيك گردو شهميرزاد
3+
۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۱۴۰۲/۰۶/۱۴
34732 Efootbal PES 2021 Update 2024
Efootbal PES 2021 Update 2024
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
3+
۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۱۴۰۲/۰۶/۱۲
34737 PES 2017 update 2024
فوتبال 2017 با آپدیت 2024
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه الكترونيك گردو شهميرزاد
3+
۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۱۴۰۲/۰۶/۱۲
34731 PES 2017 Update 2024
PES 2017 Update 2024
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
3+
۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۱۴۰۲/۰۶/۱۲
34734 هفت آسمان
com.defaultcompany.haftaseman
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۱۴۰۲/۰۶/۰۵
34733 Matrix Games
ماتریکس گیمز
PC Online
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
مهدی حسینی
3+
۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۱۴۰۲/۰۶/۰۵
34729 Efootball PES 2024 (PS2)
Efootball PES 2024 (PS2)
PlayStation 2
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
3+
۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۱۴۰۲/۰۶/۰۱
34730 هارمونی مرگ (قصه مترسک)
هارمونی مرگ
هارمونی مرگ (قصه مترسک)
PC
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۱۴۰۲/۰۵/۲۹
34718 سوبرا
subra.v2.app
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۱۴۰۲/۰۵/۰۸
34717 تانک - نبرد صحرا
tanks - desert conflict
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
ارسلان حقوردي مانياني
12+
۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۱۴۰۲/۰۵/۰۴
34696 بازی زندگی دیگران
com.mobidigo.theotherslife
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۰
26877 Tiny Gladiators
نبرد گلادیاتورها
com.boombitgames.tinygladiators
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
مدریک FZE
12+
۱۴۰۰/۰۱/۲۱
۱۴۰۲/۰۴/۱۸
34670 فودی مچ - جورچین و مرج
com.yoyo.joymatchi
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
بازی سازان هوشمند هزاردستان
3+
۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۱۴۰۲/۰۴/۱۴
34665 شیش لیگ
com.digigames.shishleague
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۱۴۰۲/۰۳/۳۱
34664 مشتی ممدلی
مشتی ممدلی
com.medrick.traffic
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
بازي گستران دريك
3+
۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۱۴۰۲/۰۳/۲۹
34649 جدینوکس
Jadinux
ir.webinux.app.jadinux
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
مجيد سبزعليان
3+
۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۴۰۲/۰۳/۰۲
34648 ژله علیه هیولا
com.freeelectron.jelliesvsmonsters
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
مهدي قناعت زاده
7+
۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۴۰۲/۰۲/۳۱
34647 قلقلک
ir.game.ghelghelack
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
خوبيار محمودي
3+
۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۱۴۰۲/۰۲/۳۰
34646 سایت و اپلیکیشن بازی آنلاین مافیا دان
مافیا دان
بازی آنلاین مافیا دان
PC
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۱۴۰۲/۰۲/۲۳
34645 اونو
com.mrtaher.uno
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
اميرعباس آقاطاهر
3+
۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۰
34644 پازل دختر توت فرنگی
mili.strawberrry.edi
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
عبداله مهاجري
3+
۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۰
34628 هنرپیشه
com.mohammadrezafazelalizadeh.honarpishe
Android
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
محمدرضا فاضل عليزاده
3+
۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۱۴۰۲/۰۲/۱۳
34625 Pro Evolution Soccer 2013 (آپدیت 2023)
Pro Evolution Soccer 2013 (آپدیت 2023)
Pro Evolution Soccer 2013 (آپدیت 2023)
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
3+
۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۱۴۰۲/۰۲/۰۵
34627 Pro Evolution Soccer 2017 (آپدیت 2023)
Pro Evolution Soccer 2017 (آپدیت 2023)
Pro Evolution Soccer 2017 (آپدیت 2023)
PC
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
توسعه الكترونيك گردو شهميرزاد
3+
۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۱۴۰۲/۰۲/۰۵
34626 پف فیل
com.fotros.poffil
Android
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۱۴۰۲/۰۱/۲۸
34623 Efootball PES 2023
EFootball PES 2023
Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
3+
۱۴۰۲/۰۱/۲۷
۱۴۰۲/۰۱/۲۷
34624 PES 2023
Pes 2023
PlayStation 2
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز
3+
۱۴۰۲/۰۱/۲۷
۱۴۰۲/۰۱/۲۷
33343 eFootball PES 2023
efootball pes 2023
Xbox 360
صرفا در صورت تهیه از ناشر مجاز و داشتن هولوگرام بنیاد، دارای رده‌بندی بوده و مجاز می‌باشد.
پرنيان پرداز رايانه
3+
۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۱۴۰۲/۰۱/۲۷
34609 Neon White
Neon White
neon white
PC
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۰۱/۲۶
۱۴۰۲/۰۱/۲۶
34606 Like a Dragon: Ishin!
Like a Dragon: Ishin!
like a dragon: ishin!
PC
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۰۱/۲۶
۱۴۰۲/۰۱/۲۶
34596 Prototype
Prototype
prototype
PC
رده‌بندی دریافت نکرده است.
ندارد
ندارد
۱۴۰۲/۰۱/۲۶
۱۴۰۲/۰۱/۲۶
33750 مورد پیدا شده‌است.