جستجوی مجوزهای بازیگاه‌ها

جستجوی مجوزهای بازیگاه
# بازیگاه مدیریت نوع مجوز وضعیت محل تاریخ صدور / برزورسانی پرونده
1110 سورن
صاحب امتیاز: سامان پورديان
یک ساله
۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۱۴۰۰/۰۶/۱۰
کهگیلویه و بویر احمد ، یاسوج
دانلود پروانه انتشار
1070 آرنا
مدیر مسئول: رضا كرمي
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: رسول كرمي
یک ساله
۱۴۰۰/۰۳/۲۶
۱۴۰۰/۰۶/۰۷
تهران ، تهران
دانلود پروانه انتشار
2 مورد پیدا شده‌است.