فهرست پروانه‌ نشرهای صادره

جستجوی پروانه‌های نشر
شماره عنوان حق نشر بازی ایرانی حق نشر بازی خارجی بسترفعالیت نوع پروانه وضعیت صدور / برزورسانی پرونده
۱۰۷۱-۱-۰۱ انديشه پردازان پاليز دارد دارد شبکه سه ماهه
۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱۴۰۱/۰۵/۱۰
دانلود پروانه انتشار
۱۰۲۹-۲-۰۱ ايده پرداز ژوبين دارد دارد شبکه دائمی
۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۱۴۰۱/۰۵/۱۰
دانلود پروانه انتشار
۱۰۸۳-۱-۰۱ گروه توسعه فناوري پزشكي آميتيس ژن دارد دارد شبکهحامل (فیزیکی) سه ماهه
۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۱۴۰۱/۰۴/۰۵
دانلود پروانه انتشار
۱۰۵۸-۲-۰۰ فرهنگي كليد طلايي جهان معاصر دارد ندارد شبکه دائمی
۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۱۴۰۰/۱۲/۱۸
دانلود پروانه انتشار
۱۰۶۷-۱-۰۰ قطره محال انديش دارد دارد شبکه سه ماهه
۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۱۴۰۰/۰۹/۲۱
دانلود پروانه انتشار
۱۰۶۶-۲-۰۰ پويشگران فناوري رابين دارد دارد شبکهحامل (فیزیکی) دائمی
۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
دانلود پروانه انتشار
۱۰۴۶-۱-۰۰ نرم افزاري سورنا پردازش آريا دارد دارد شبکهحامل (فیزیکی) سه ماهه
۱۴۰۰/۰۳/۱۶
۱۴۰۰/۰۶/۱۰
دانلود پروانه انتشار
1400/629 دهكده سرگرميهاي پارسه دارد دارد شبکهحامل (فیزیکی) دائمی
۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۱۴۰۰/۰۴/۱۲
دانلود پروانه انتشار
1400/562 پويا كار افزار نماي همراه هوشمند منطقه آزاد انزلي دارد دارد شبکهحامل (فیزیکی) دائمی
۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۱۴۰۰/۰۴/۱۲
دانلود پروانه انتشار
98/1150 فرهنگي هنري رسام ايده پردازان خلاق دارد دارد شبکهحامل (فیزیکی) دائمی
۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۱۴۰۰/۰۱/۱۵
دانلود پروانه انتشار
99/3473 كارن پردازش اميد شرق دارد دارد شبکهحامل (فیزیکی) دائمی
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۱۳۹۹/۱۲/۲۷
دانلود پروانه انتشار
96/1888 ويژن فن افزار توسعه دارد دارد شبکهحامل (فیزیکی) دائمی
۱۳۹۹/۱۱/۲۱
۱۳۹۹/۱۱/۲۱
دانلود پروانه انتشار
98/1145 فرهنگي هنري پارسيان رسانه افزار پيشگام دارد دارد شبکهحامل (فیزیکی) دائمی
۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۱۳۹۹/۱۱/۱۴
دانلود پروانه انتشار
99/4392 همراه رايانه بهسان دارد دارد شبکهحامل (فیزیکی) دائمی
۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۱۳۹۹/۱۰/۳۰
دانلود پروانه انتشار
1399/4631 بهبود رايانه پردازان مدرن دارد دارد شبکهحامل (فیزیکی) دائمی
۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۱۳۹۹/۱۰/۲۴
دانلود پروانه انتشار
1399/2525 آواي بازي سازان پرديس دارد دارد شبکهحامل (فیزیکی) دائمی
۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۱۳۹۹/۱۰/۱۷
دانلود پروانه انتشار
1399/4541 پرنيان پرداز رايانه دارد دارد شبکهحامل (فیزیکی) دائمی
۱۳۹۹/۱۰/۱۰
۱۳۹۹/۱۰/۱۷
دانلود پروانه انتشار
99/4437 نوين پندار فرتاك پيشرو دارد دارد شبکهحامل (فیزیکی) دائمی
۱۳۹۹/۱۰/۱۰
۱۳۹۹/۱۰/۱۱
دانلود پروانه انتشار
99/2892 شايا گستر هنر ايرانيان دارد دارد شبکهحامل (فیزیکی) دائمی
۱۳۹۹/۱۰/۱۰
۱۳۹۹/۱۰/۱۱
دانلود پروانه انتشار
99/2893 پديده لوح زرين دارد دارد شبکهحامل (فیزیکی) دائمی
۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۱۳۹۹/۱۰/۰۹
دانلود پروانه انتشار
1021/م‌ن بازي گستران دريك دارد دارد شبکهحامل (فیزیکی) دائمی
۱۳۹۹/۱۰/۱۰
۱۳۹۹/۱۰/۰۹
دانلود پروانه انتشار
99/2721 توسعه الكترونيك گردو شهميرزاد دارد دارد شبکهحامل (فیزیکی) دائمی
۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۱۳۹۹/۱۰/۰۹
دانلود پروانه انتشار
99/2893 پيشگامان فناوري هاي پيشرفته آتي پرداز دارد دارد شبکهحامل (فیزیکی) دائمی
۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۱۳۹۹/۱۰/۰۹
دانلود پروانه انتشار
99/3756 عصربازی پارس دارد دارد حامل (فیزیکی) دائمی
۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۱۳۹۹/۱۰/۰۹
دانلود پروانه انتشار
24 مورد پیدا شده‌است.